Innlegg

Karin Bjørset Persen : Kineserne kommer! Juritzen : 251 sider

Asbjørn Jaklin : Brent Jord 1944 – 1945. Heltene. Ofrene. De skyldige. : Gyldendal – 432 sider