Innlegg

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen : Sinne : Samlaget : 203 sider

Ingelin Røssland : OMG : Det norske samlaget, 113 sider

Billedbok om skolevegring

Peder Kjøs : Alene : Vigmostad & Bjørke : 188 sider