Innlegg

Gunnar Myklebust: Mysteriet på Magerøya : Aschehoug, 314 sider

Venus - Norske kvinner sett nedenfra av Frida Kahlisto og Eva Mohn

Robert Seethaler : Et helt liv : Press : 129 sider

Har Vigdis Hjorth gitt oss hovednøkkelen til sitt forfatterskap med Arv og miljø?