Sterke kvinner fra Finnmark - nettutstilling

Anna Tapio Gaup - bildet er lånt fra Tana kommunes hjemmesider.


Finnmark fylkesbibliotek har laget en flott nettutstilling som har fått navnet: Sterke Finnmarkskvinner rundt 1913

Utstillinga inneholder fine bilder og interessante historier om kvinner som har jobbet og bodd i Finnmark. Noen var født i Finnmark og ble der hele livet, mens andre slik som Ellisif Wessel kom som voksen til fylket og gjorde en stor forskjell.

Et eksempel på en kvinne som bodde det meste av livet i Finnmark er 
Anna Tapio Gaup født i 1900 i Skiippagurra i Tana. Hun var gift med en reineier og fikk fem barn, og de bodde i en gamme. Hun reiste til Bergen og utdannet seg til jordmor. Det fantes ingen andre jordmødre i nærheten, så Anna måtte reise både til Finland og til kysten og hjelpe fødende. Med rein og pulk!

Utstillingen ble laget i forbindelse med stemmerettsjublieet 2013. 

Kommentarer