Lesing kan gjøre syke frisk(ere)!

LitteraturMagazinet kan i dagens utgave fortelle at hvis du er syk kan bøker være god medisin. Forskning utført på Gøteborg universitet viser at det er en sammenheng mellom lesing og forbedret helse:

"Läsning av skönlitteratur är en meningsfull aktivitet som de sjukskrivna själva tagit initiativ till och som stärkt deras förmåga att delta i vardagsaktiviteter," säger Lena Mårtensson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet."

Forskerne har dybdeintervjuet en rekke kvinner, og de begynte alle med lettleste bøker, men jo mer de leste, jo tyngre bøker tok de fatt på, og når de var nesten frisk var de begynt å lese samme type bøker de leste før. 

Og da benytter jeg anledningen til å presentere forfatterskolen.no som drives av Kristine Storli Henningsen. Kristine har skrevet serien Sofia på Måkøya og to romaner utgitt på Gyldendal i 2012 og 2013. Hun er en meget produktiv og positiv dame med masse erfaring som hun deler med forfatterspirer.

Da Sofia på Måkøya ble lansert var det Alta bibliotek som hadde den store lanseringen, og Kristine og jeg hadde bokbad. Det var veldig hyggelig, og det kom masse folk som ville ha autograf og spise marsipankake. 

                                Bildet er lånt fra Schibsted. 

Kommentarer