Kåring av de 101 beste barne- og ungdomsbøker som er utgitt i Norge de siste 10 årene

Som mange har fått med seg skal Guri Fjeldberg kåre de 101 beste barne - og ungdomsbøkene som er utgitt i Norge de siste 10 årene. Hun trenger innspill fra barn og unge som leser mye, og fra voksne som  arbeider med barne- og ungdomslitteratur. De som vil hjelpe henne med å lage lista kan sende henne en liste med fem bøker du mener er verd å elske - fem bøker som MÅ være med.

Kriteriene er slik:

  •        Boka må være utgitt i 2005 eller seinere.
  •        Den må finnes på norsk, men kan godt være oversatt.
  •        Den må ha barn eller ungdom som målgruppe.

Lista sender du til fjeldbergs101@gmail.com, og du kan dele lista offentlig og være med på diskusjoner i facebookgruppa 101Barnebøker. 


Her er de titlene jeg mener MÅ være med:Kommentarer