Nils Fredrik Dahl : Norsholmen - Flammesingel, 20 sider

Snedig

Korte dikt som handler om sorg. Litt historie, litt vemod, litt alvor og mye savn.

Kommentarer