Å lese en bok om litteraturkritikk på ulike måter - dette er femte og siste delDette er de siste kapitlene, der resultatet av min høyst amatørmessige forskning kommer helt til sist!

I kapittel 4, 5 og 6 trekker BH frem 3 kritikere.

Kapittel 4 : F. R. Leavis

Leavis (1895.1978) var en engelsk litteraturkritiker som hadde som hovedtanke litteraturens siviliserende og humaniserende rolle i kulturen.

Menn:

F. R. Leavis
Matthew Arnold
T.S. Eliot
D. H. Lawrence
Gerald Manley Hopkins
Ezra Paund
Milton
Shelley
C. P. Snow
Lione Trilling
George Eliot
Henry James
Joseph Conrad
Flaubert
Dickens
Melville
Mark Twain
James Joyce
Georg Lukacs
William Blake
Norman Mailer
Henry Miller
Ian MacKillop
Peter Greenham

Kvinner:

Jane Austen
Virginia Woolf
Kate Millett
Frieda Weekley

Menn : 24
Kvinner : 4

Kapittel 5 : Edmund Wilson

Edmund Wilson (1895-1972) var amerikansk journalist og forsker, ansatt i The New Yorker fra 1943.

Menn:

Edmund Wilson
John Updike
Alfred Kazin
F. Scott Fitzgerald
Marx
Trotskij
Lenin
Harri Houdini
Charlie Chaplin
Woodrow Wilson
Igor Stavinskij
Hemingway
Joyce
Vladimir Nabokov
Evjenij Pusjkin
William Shawn
Leavis
Christian Gauss
John Jay Chapman
Oliver Wendell Holmes
Maxvell Perkins
Engels
Shakespeare
George Bernard Shaw
T. S. Eliot
Dicken
Henry James
Abraham Lincoln
Whitman
Dickinson
Melville
Ulysses s. Grant
William T. Sherman
Lionel Trilling


Kvinner

Mary McCarthy
Dorothy Parker
Harriet Beecher Stowe


Menn : 34
Kvinner : 3


Kapittel 6 : Lionel Trilling

Lionel Trillig (1905-1975) tilhørte miljøet som gikk under benevnelsen ”The New York intellectuals”.

Menn:

Lionel Trilling
Edmund Wilson
Matthew Arnold
John Rodden
Allan Ginsberg
Hemingway
Nietzshe
Freud
Leavis
Snow
Hamsun
Eliot
F.Scott Fitzgerald
Irving Howe
James Ivory
Morris Dickstein
William Burroughs
Bob Dylan
Herbert Marcuse
Norman Mailer
Malcom X
Muhammed Ali

Kvinner:

Diana Trilling
Jane Austen
Emma Thomson
Helena Bonham Carter

Menn: 22
Kvinner : 4Del 3 – Eksempler

Kapittel 7

Her har BH valgt å trekke frem seks norske dikt og han kritiserer diktene etter dagens standard.

Menn:

Arnulf Øverland
Jan Erik Vold
Harry Truman
Einar Gerhardsen
Rolf Jacobsen
Erling Aadland
Paal Brekke
Atle Kittang
Kjell Heggelund
Dag Solstad
Tolstoj
George Eliot
Roy Lichtenstein
Fellini
Marcello Mastroianni
Homer
Tor Ulven
Robert Frost
Johan Borgen


Kvinner:

Tone Hødnebø
Gunvor Hofmo
Anouk Aimee


Menn : 19
Kvinner : 3
Kapittel 8

Her kritiserer BH to noveller av Johan  Borgen.

Menn:

Johan Borgen
Per Thomas Andersen
Øystein Rottem
Willy Dahl
Philip Houm
Hamsun
Duun
Espen Haavardsholm
Gudleif Bøe

Kvinner:

Liv Strømssto
Annemarta (Borgen?)

Menn : 9
Kvinner : 2


Kapittel 9

Oppsummering

Menn:

Hawthorne
Henry James
Lawrence
Forster
Øverland
Heggelund
Anthony Lane
Irwing Hope
Leavis
Wilson
Trilling
Mailer
Hans-Georg Gadamer
Rolf Jakobsen
Samuel Johnson
Hume
F. Scott Fitzgerald
Sofokles
Kafka
Joyce
Falkner

Kvinner:
Margaret Wilcox
Hødnebø

Menn : 21
Kvinner: 2

Ja, da var første bok i mitt 2013 prosjekt lest. Jeg er interessert i å se om det er store forskjeller i kjønn i forhold til hvem man siterer og hvem man henviser til. I denne boka har jeg valgt å oppsummere etter hvert kapittel, Det skremmende resultatet er som følger:

Menn : 249

Kvinner : 33


Kommentarer

 1. 'tis a travesty!

  (Beundrer deg for all tellingen!)

  SvarSlett
 2. Se der ja, jammen meg var kvinnene underrepresentert også. Fikk du noe ut av boken i sin helhet da, Solgunn?

  Selv leser jeg litt sakprosa innimellom og nå går det i "Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar". Jeg forsøker å opplyse meg selv litt.

  SvarSlett
 3. Ingalill : Det er jo artig med telling, men det funker bare på utvalgte bøker.

  Mari : Joda, jeg lærte da litt, og professoren skriver godt. Men jeg har flere ting jeg er dypt uenig med ham i, f.eks at han mener at en kritiker skal oppdra sine lesere - jeg vil nemlig ikke oppdra, jeg vil skape leseglede, og en kritiker som belærer syns jeg ofte er slitsom sjøl. Det har jeg tenkt å skrive litt mer om, men dette innlegget ble så langt at jeg for det meste telte, artig det også.

  SvarSlett

Legg inn en kommentar