Else Barratt-Due : På scenen i ditt eget liv : Cappelen Damm, 153 sider. Bok tre i kvinne/mann prosjektet 2013

Else Barratt-Due er cand-philol med hovedfag i teatervitenskap og en master i teaterregi. Hun har masse erfaring, både fra NRK som instruktør, dramaturg, produsent og prosjektleder og som dramapedagog, universitets – og høyskolelektor.

I denne boka øser hun av sin erfaring og gir hjelp til deg som skal presentere og prestere foran et publikum. Om det er brukere på biblioteket, elever, kollegaer eller andre -  målet med boka å gi leseren hjelp til å sette sitt eget fingeravtrykk på det som skal presenteres

Dette er bok tre i mitt 2013 prosjekt, der jeg leser sakprosa og noterer ned navn og kjønn, og så teller jeg etterpå.


Bok 2 var Bli best med mental  trening av Erik Bertrand Larsen. Boka lånte jeg på biblioteket og jeg rakk ikke å bli ferdig å lese før lånetiden var gått ut, og med lang kø på boka bestemte jeg meg for å levere den inn. Men jeg leste halvparten av boka – del 1 og der ble resultatet dette: Kvinner : 5, menn :76. 

Boka handler om hvordan man skal beherske å stå på scenen/fremføre et budskap og det gis eksempler på teknikker, situasjoner og det blir gitt gode råd.

”En god forberedelse har som regel mye å si for en god gjennomføring”.

Når du skal legge frem et budskap trenger du å forberede deg på hva du skal si og hvordan du skal si det.

Christoper Booker mener at det kun finnes syv plot i verden og disse plotene er:

-      - å overvinne monsteret
-     -  fra fattig til rik
-       -på leting
-      - reisen og tilbakekomsten
-       -komedie
-       -tragedie
-       -gjenfødelse

En presentasjon er en fortelling.

Betydning av vårt eget perspektiv:

Vi legger merke til og knytter oss til det som gir en resonans i forhold til egne erfaringer”.

Veldig viktig at du gir publikum et innblikk i hva som kommer til å skje i løpet av presentasjonen.

Hvordan man fremstår fysisk, har mye å si for hvordan du blir lyttet til.” – side 55

Så presenteres noen teknikker og øvelser som handler om å bli kjent med egen pust.

-       Stemmen er selvfølgelig et viktig formidlingsverktøy og stemmer avslører det meste. Publikum leser stemmen din og leser DEG!

Som formidlere må vi tørre å gi av oss selv. Vi må vise følelser og engasjement!

Vi ”lekker” og viser frem alt i en formidlingssituasjon, selv om vi ikke er klar over det.
Fysisk form, stemme, kroppsspråk, ansiktsuttrykk – blir tolket av andre.

Hele tiden og som formidlere må vi være oppmerksom på dette. En maske kan være statustappende, og vi bør være oppmerksom på hvor krevende det er å ha kontroll på egen maske.

-       Hva mister vi hvis vi mister masken?
-       Hvordan lære seg å styre masken?

 Forfatteren viser oss hvordan vi kan lære oss å styre maskene.

Innstillingen vi har til oss selv er viktig. Vi må bestemme oss for at det vi sier er viktig. At vi har en rett til å si det vi sier og at publikum er her frivillig.


Menn:

Ibsen
Christopher Booker
Jerzy Grotowski
Aristoteles
Bertolt Brecht
Lajos Egri
Peter Slade
Erik Lerdahl
Jostein Gripstad
Anders Johansen
Roy Jacobsen
Carl Gustav Jung
Paul Moxnes
Desmond Morris
Martin Buber
Morten Emil Berg
Erving Goffman
Karl Ove Knausgård
Konstantin Stanislavsky
Thor Hegerdahl
Ove Solum
Helge Andersen


Kvinner:

Sissel Lie
Uta Hagen
Virginia Satir
Maru Bjørkeng
Anita Husum Nilsen

Og resultatet her blir:

Menn: 22
Kvinner : 5

Bedre kjønnsfordeling enn i de to første bøkene, men likevel skuffende.

Hva syns jeg om boka da? Ja, og tja. Det vil si at boka er full av nyttig informasjon og teknikker, men den er nok beregnet for mennesker som ikke har stått foran publikum før, eller for de som sliter i slike situasjoner. Og siden jeg elsker å stå på en scene og snakke om litteratur traff boka dårlig. Kommentarer