Jeg må dele et innspill fra Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland med dere


Det arrangeres innspillseminarer over hele landet i anledning  Kulturutredningen for tiden, og kulturministeren var i Bergen torsdag 23. mai for å få innspill fra Hordaland. Der deltok blant annet Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og hun har delt innspillet sitt på biblioteknorgelisten. Jeg deler det med mine lesere. Har DU tenkt på hvor viktig det er med bokbusser og mobile bibliotek?

Teksten i kursiv er skrevet av Ruth Ørnholt:

Vi som jobber innenfor sektoren er fornøyd med at kulturutredninga slår fast at bibliotekene er del av den kulturelle grunnmuren.  Det er gitt mye ros til dette, men jeg vil trekke fram et område som ikke har vært mye framme, nemlig de mobile bibliotekene.

Bokbussene er et kulturpolitisk virkemiddel som har tapt på en manglende statlig politikk og dårlig fylkeskommunal og kommunal økonomi gjennom hele to-tusentallet.

Et mobilt bibliotek kan nå alle som på en eller annen måte har for høy terskel for å nå biblioteket– enten de bor på landet eller i byen.
Bokbussen er en aktualisert samling bøker, et mobilt lesestimuleringstiltak, en kulturarena og et lokalt samlingspunkt.

De fleste land vi liker å sammenligne oss med har bibliotekbusser. I Storbritannia er det ca 700, Bare i Edinburgh er det fire. I Finland er det ca 100, i Danmark ca 50. I Norge har vi 25 igjen.
Hordaland har vært det største bokbussfylket i landet med 11 busser på det meste. Det ser ut som om vi bare vil ha to igjen til neste år.

I Norge forsvant støtteordningen for investering i nye bokbusser på begynnelsen av 2000-tallet. Selv om kommunene mener det er et viktig tilbud, er det nesten umulig å få erstattet utslitte, gamle busser med nye, innenfor kommunale budsjettrammer.

Det har vært vanskelig å få investeringstilskudd til bokbusser inn i kulturhusstøtten, så lenge den ikke økes. Jeg foreslår at det blir etablerert en nasjonal støtteordning til investering i bokbusser, som gjerne kan forvaltes av fylkeskommunene.

En grunnmur er bygd opp av enkeltkomponenter, og dersom man fjerner et stykke, forvitrer hele muren.


Kommentarer

  1. Har aldri vært inne i en bokbuss. Neste gang jeg ser en, skal jeg gå inn og låne en bok med mitt nationale bibliotekskort.

    SvarSlett
  2. Tine: Jeg har heller aldri vært i en bokbuss, vi har to i Finnmark - men ingen i nærheten av Alta.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar