En nyyyyydelig film!

Se opp er en av mine favorittfilmer! Nå har jeg skrevet en oppgave i drama der jeg har analysert den og det var flott å jobbe med en slik film. Og så har jeg lært meg noen nye faguttrykk; koherens, inkoherens og imitasjonsgrad!

Kommentarer