Kloke ord (som vanlig) fra Ingvar Ambjørnsen

I et blogginnlegg publisert på forlagsliv.no, 22. november skriver Ingvar Ambjørnsen litt om hvordan han ser det norske samfunnet. Han skriver om overfallsbølgen og om barn og ungdom som raner hverandre mens det norske samfunnet står maktesløse og ser på.

Men så trekker han frem det positive - nemlig den mobiliseringen som ble gjort da noen av Oslos bibliotekfilialer ble truet med nedleggelse. Og han sier:

Folkebiblioteket bør virkelig ha hele folket bak seg hver gang noen så mye som drømmer om å komme med sparekniven.

Han snakker om tilhørighet og eierskap og jeg håper DU leser blogginnlegget hans. Som bibliotekar ser jeg at den jobben vi gjør, både i forhold til litteraturformidling, folkeopplysning og sosiale møteplasser betyr enormt mye for mange mennesker. Og den jobben vi gjør er virkelig noe å være stolt av.

Kommentarer